Exhibitions

Previous

Home Making

Isha Naguiat, Nicole Tee and 1 others

February 22 - March 24, 2018

Of what constitutes a home? Wherein lies its gist, its essence?

Pamumuhunan: Ganansiya ng Pagkawasak

Frances Abrigo

February 22 - March 24, 2018

Nilikha ang Pamumuhunan: Ganansiya sa Pagkawasak para ipamukha sa mga tao ang kuwento sa likod ng tabing sa Mindanao at hayaang makialam ang titingin sa usapin ng krisis, hiwalay pa ito sa espirito ng separatismo. Isa pa, para tingnan at suriing mabuti ng manlilikha ang sarili niya sa konteksto ng kanyang pagiging artista.

Traces By Which We Remember

Jel Suarez

February 22 - March 25, 2018

Her latest show, Traces By Which We Remember, is transitional: a collage of sculptures taken from books transform into landscapes of books and marbles.

Backroom

Recent

Nicole Tee

Weathered

Mixed media (Thread, instax, stained plexiglass) 10 x 10.75 inches 2018

Jacob Lindo

Sober Carpenter 7

Collage 11 x 8½ inches 2018

Exhibitions

Upcoming