Exhibition

previous

Mugmog

Raffy T. Napay

October 19 - November 18, 2023

-

Mugmog

 

Pira-pirasong mga hibla ng sinulid

Mga tali tali na minsa’y putol

Mahaba at buhol-buhol

Sama samang mga sinulid

 

Iba’t ibang kulay

Mga kulay na minsan magkakasama

Marami at iisa

Nakapulupot, kinidkid at paikot

 

Pinakapal na ng panahon

Panahong iniipon

Hindi matapon-tapon

Mga ginupit na lagpas at sobra,

 

Mag hibla pinagsama-sama

Makalikha ng pang palaman

Lamang ipapasok sa supot na tela

Tinatagpi ng iyong pagyakap

 

Hinabi na yari sa kamay

Pinuno ng kay tagal

Pampalambot ng iyong unan

Binalutan ng pundang pagmamahal

 

Tinahi yari sa mga ugat

Paraang alam upang maranasan

Paghiga, paghinga , pahinga

Paglapat ng ulunan

 

Pag yakap at pag-iingat

Ramdam sa mga kahimbingan

Salamat sa aking inang pinagpaguran

Pira-piraso hinabing himbing

 

Tayo, ikaw at ako

Lahat tayo, tayo-tayo

Pagtibok, pagdaloy ng mga dugo

Mananalaytay, magkakonektado

 

Nararamdaman ang mga laman

Niraramdaman ang pakiramdam mo

Tuloy-tuloy sayo

Pinanggalingan ng galing sa puso

 

Bukas na unti-unting binubuo

Bukas na kalooban ng pagkatao

Ako bilang ako at sa karugtong ng puso

Kailang tumayo, dahan dahang pagtubo

 

Raffy T. Napay